Zwrot towaru

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres e-mail: info(at)sentien.eu lub na stacjonarny adres:
  SENTIEN – Zbigniew Masternak,
  ul. Amarantowa 1
  62-504 Rumin
 2. Wzór oświadczenie do pobrania – kliknij tutaj.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Towar powinien być zwrócony na adres:
  SENTIEN – Zbigniew Masternak,
  ul. Amarantowa 1
  62-504 Rumin.