Skład ziarenek gorczycy

Nasiona poszczególnych gatunków gorczyc mają zróżnicowany skład chemiczny.

Nasiona gorczycy białej odznaczają się relatywnie wysoką zawartością tłuszczu (25-30%) i wysoką białka (27-35%). W składzie kwasów tłuszczowych oleju przewaga kwas erukowy − 41,5%, ponadto występują kwasy nienasycone: oleinowy (22,0%), linolenowy i eikozenowy (po 9,0%), linolowy (9,5%), kwasy nasycone stanowią 4,0%, a pozostałe 1,0%.

Nasiona gorczycy sarepskiej charakteryzują się dość wysoką zawartością białka (około 28%) oraz tłuszczów (23-47%, średnio 34%). Wśród kwasów tłuszczowych przewaŜają: erukowy (26,5%), linolowy (22,0%), linolenowy (15,0%), linolowy (9,5%) eikozenowy (12,0%), kwasy nasycone stanowią 6,0%, a pozostałe 2,0%.

Nasiona gorczycy czarnej zawierają 35-40% tłuszczu oraz 27% białka. Spośród kwasów tłuszczowych występują: kwas erukowy (36,5%), linolowy (19,5%), linolenowy (13,0%), oleinowy (12,5%), eikozenowy (10,0%). Kwasy nasycone stanowią 5,0%, a pozostałe kwasy − 3,5%. Tłuszcze gorczycy białej, sarepskiej i czarnej należą do półschnących (liczba jodowa 90-120), co przesądza o ich zastosowaniu konsumpcyjnym i przemysłowym .

Odpowiedni stopień zaopatrzenia roślin gorczycy w siarkę przyczynia się, zdaniem Mc Grath i Zhao [1996] oraz Bloem [1998], do zwiększenia zawartości tłuszczu w nasionach. Zwiększonemu gromadzeniu tłuszczu może towarzyszyć wzrost zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, co z kolei wiąże się z pogorszeniem jakości surowca.

Badania Kaczora i Kozłowskiej [2002] dowiodły, iż pod wpływem nawozenia siarką nie następują istotne zmiany udziału kwasów nasyconych, a dla jakości tłuszczów jadalnych za korzystny uznano spadek udziału kwasów: oleinowego, linolenowego, mirystyooleinowego i palmitooleinowego w tłuszczu pozyskanym z nasion gorczycy białej.

Do wpisu blogowego wykorzystano badnia – Barbary Sawicka, Akademia Rolnicza w Lublinie