Zwrot towaru

  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres e-mail: info(at)sentien.eu lub na stacjonarny adres:
    SENTIEN - Zbigniew Masternak
    Rumin 3
    62-500 Konin
  2. Wzór oświadczenie do pobrania - kliknij tutaj.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  4. Towar powinien być zwrócony na adres: SENTIEN - Zbigniew Masternak, Rumin 3, 62-500 Konin